درباره قالب سایت

قالب جدید سایت استاد عدالتیان در تابستان ۱۳۹۵ مطابق با نظر دفتر حفظ و نشر آثار و تیم طراحی رابط کاربری مرکز توسط تیم طراحی مهندس امیر اسپلانی مورد بازبینی و طراحی مجدد قرار گرفت.

برای سفارش و یا انتقادات و پیشنهادات می توانید با آدرس ایمیل زیر مکاتبه کنید :

@amiresp
dev@edalatian.net