صفحه اصلی والدین و فرزندانقدم پنجم: پذیرفتن کودک آن چنان که هست نه آن چنان که باید باشد

قدم پنجم: پذیرفتن کودک آن چنان که هست نه آن چنان که باید باشد

باید احساست کودک را بپذیریم و هرگز با صراحت و تندی خواسته های او را رد نکنیم. گوش دادن و پذیرش کودک، زمینه ایجاد ارتباط عاطفی با وی را فراهم خواهد کرد. پذیرش احساسات کودک، چه منفی و چه...بیشتر بخوانید

قدم چهارم: گوش دادن کامل به سخنان و اظهارنظرهای کودک

والدین و یا مربی باید به طور جدّی و با رویی گشاده، به سخنان و اظهارنظرها و احساسات کودک گوش دهند. گوش دادن به سخنان کودک موجب تخلیه احساسات، آرامش روانی و کاهش فشار روحی وی می شود. ما...بیشتر بخوانید

قدم سوم: شناخت موقعیت فعلی و آمادگی روانی کودک

هنگامی که می خواهیم با کودک ارتباط برقرار کنیم، باید بدانیم که او در چه حالی است و در چه موقعیتی از جهت روحی و روانی قرار دارد؟ آیا در وضعیت هیجانی است؟ در حال خشم و غضب است؟...بیشتر بخوانید

قدم دوم: شناخت سطح درک اخلاقی کودکان

این که باید دانست کودکی که ما با وی می خواهیم ارتباط برقرار کنیم از جهت عاطفی و اخلاقی در چه سطحی قرار دارد . آیا در مرحله ای است که کارهای ارزشی و اخلاقی را بر اساس پیامد...بیشتر بخوانید

قدم اول: شناخت سطح درک و میزان فهم کودکان

در ارتباط با کودکان، اغلب توجهی به مراحل رشد ذهنی، سطح درک و میزان فهم آنان نمی شود؛ یعنی، می انگاریم که کودک هم درست مانند ما می فهمد و آنچه را احساس و درک می کنیم او هم...بیشتر بخوانید