از دعای مادر

از بایزید بسطامی، عارف بزرگ، پرسیدند: این مقام ارزشمند را چگونه یافتی؟ گفت: شبی مادر از من آب خواست. نگریستم، آب در خانه نبود. کوزه برداشتم و به جوی رفتم که آب بیاورم. چون باز آمدم، مادر خوابش برده...بیشتر بخوانید

وفای به عهد

پادشاهی در زمستان پیرمرد نگهبانی را دید و به اوگفت: سردت نیست ؟ پاسخ داد:  به سرما عادت دارم ! گفت: می گویم برایت لباس گرم بیاورند، رفت و فراموش کرد . صبح جنازه پیرمرد نگهبان را دیدند در...بیشتر بخوانید

وزیر عاقل

وزیر عاقل پادشاهی را وزیری عاقل بود که از وزارت دست برداشت. پادشاه از دگر وزیران پرسید وزیر عاقل کجاست؟ گفتند: از وزارت دست برداشته و به عبادت خدا مشغول شده است. پادشاه نزد وزیر رفت و از او...بیشتر بخوانید

شمع صفت باش

شمع را ببین هر چه به آن نزدیک تر می شوی، روشنایی و گرمای بیشتری به تو می دهد. قرآن می خواهد شمع صفت باشی؛ یعنی هر کس به تو نزدیک تر است ، بهره بیشتری ببرد. برای همین...بیشتر بخوانید

لقمان حکیم کیست؟

به نام خالق حکمت حکمت های لقمان چنان جذاب، مفید و سازند ه است که خداوند آن ها را در قرآن هم آورده است تا همگان استفاده نمایند.در سلسله بحثهایی که با شما همراه هستیم، از سفارشات و نصایح...بیشتر بخوانید