صفحه اصلی پندهای لقمان حکیمرمز و راز موفقیت جناب لقمان (قسمت چهارم)

رمز و راز موفقیت جناب لقمان (قسمت چهارم)

در نوبت قبل شش مورد از عوامل رمز و راز موفقیت لقمان را از فرمایشات امام صادق علیه السلام مرور کردیم: ۱- قوی بودن در انجام فرمان خداوند ۲-ورع ۳- سکوت زیاد ۴- بسیار فکر کردن ۵- عبرت گرفتن...بیشتر بخوانید

رمز و راز موفقیت جناب لقمان (قسمت سوم)

در نوبت قبل چهار مورد از عوامل رمز و راز موفقیت لقمان را از فرمایشات امام صادق علیه السلام مرور کردیم: ۱– قوی بودن در انجام فرمان خداوند ۲- ورع ۳- سکوت زیاد   ۴- بسیار فکر کردن. و در...بیشتر بخوانید

رمز و راز موفقیت جناب لقمان (قسمت دوم)

در نوبت قبل دو مورد از عوامل رمز و راز موفقیت لقمان را از فرمایشات امام صادق علیه السلام مرور کردیم؛ ۱-در انجام فرمان خدا قوی بود ۲- ورع و در این نوبت به ادامه عوامل می پردازیم: ۳-...بیشتر بخوانید

رمز و راز موفقیت جناب لقمان (قسمت اول)

در نوبت قبل به مطالبی در مورد لقمان حکیم و اینکه سوره ای در قرآن به نام لقمان داریم، اشاره شد. مطلب به اینجا خاتمه پیدا کرد که جناب لقمان برای ما درس مهمی می باشد. بنابراین قرار شد...بیشتر بخوانید

لقمان حکیم کیست؟

به نام خالق حکمت حکمت های لقمان چنان جذاب، مفید و سازند ه است که خداوند آن ها را در قرآن هم آورده است تا همگان استفاده نمایند.در سلسله بحثهایی که با شما همراه هستیم، از سفارشات و نصایح...بیشتر بخوانید