صفحه اصلی پندهای لقمان حکیمرمز و راز موفقیت جناب لقمان (قسمت ششم)

رمز و راز موفقیت جناب لقمان (قسمت ششم)

در نوبت قبل ۹ مورد از عوامل رمز و راز موفقیت لقمان را از فرمایشات امام صادق علیه السلام مرور کردیم :   ۱- قوی بودن در انجام فرمان خداوند ۲- ورع ۳- سکوت زیاد ۴- بسیار فکر کردن....بیشتر بخوانید

رمز و راز موفقیت جناب لقمان (قسمت پنجم)

در نوبت قبل هشت مورد از عوامل رمز و راز موفقیت لقمان را از فرمایشات امام صادق علیه السلام مرور کردیم : ۱- قوی بودن در انجام فرمان خداوند ۲- ورع ۳- سکوت زیاد ۴- بسیار فکر کردن. ۵-...بیشتر بخوانید

رمز و راز موفقیت جناب لقمان (قسمت چهارم)

در نوبت قبل شش مورد از عوامل رمز و راز موفقیت لقمان را از فرمایشات امام صادق علیه السلام مرور کردیم: ۱- قوی بودن در انجام فرمان خداوند ۲-ورع ۳- سکوت زیاد ۴- بسیار فکر کردن ۵- عبرت گرفتن...بیشتر بخوانید

غفلت!

 خیلی از ما در زندگی دنیا دچار غفلت می شویم و گاها قدر نعمت هایی که پروردگار مهربان به عنایت فرموده است را نمی دانیم و چه بسا ناشکری و ناسپاسی کرده و خود را از ادامه آن محروم...بیشتر بخوانید

رمز و راز موفقیت جناب لقمان (قسمت سوم)

در نوبت قبل چهار مورد از عوامل رمز و راز موفقیت لقمان را از فرمایشات امام صادق علیه السلام مرور کردیم: ۱– قوی بودن در انجام فرمان خداوند ۲- ورع ۳- سکوت زیاد   ۴- بسیار فکر کردن. و در...بیشتر بخوانید