«کُن فِی الفِتنَة کَابنِ اللَّبُونِ، لَا ظَهرٌ فَیُرکَبَ، وَ لَا ضَرعٌ فَیُحلَبَ» «در فتنه‌ها مانند بچه شتری باش که نه پشتی دارد که بر آن سوار شوند و نه شیری (پستانی) دارد که بدوشند و از شیر او استفاده...بیشتر بخوانید