صفحه اصلی مقالاتاهمیت علم

اهمیت علم

« به نام آنکه به انسان آموخت » علم و دانش از مهمترین سرمایه های بشر و از دیرباز مورد توجه انسان بوده است. اسلام به کسب علم اهمیت فوق العاده ای داده و آیات قرآن و فرمایشات معصومین...بیشتر بخوانید

بدون اخلاص هیچ رشدی امکان پذیر نیست!

به نام خداوند زیبائی ها اخلاص روح عمل و مایه ی ارزشمند شدن همه ی کارهای ماست. باتوجه به اهمیت مسأله ی اخلاص، استاد عدالتیان در مواقع مختلف درباره ی این مهم سخنانی ایراد و مقالاتی نوشته اند که...بیشتر بخوانید