صفحه اصلی سفر هاسفر مراکش : ۱۳۸۷

سفر مراکش : ۱۳۸۷

بسم الله الرحمن الرحیم سفر تبلیغی به مراکش در سال۱۳۸۷ روز سه شنبه ۱۳۸۷/۵/۱ : ساعت ۶ بعداز ظهر از فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد به قصد “دوحه ” پایتخت قطر حرکت کردیم که از آنجا به کشور مغرب...بیشتر بخوانید

سفربه هندوستان: ۱۳۸۶

بسم الله الرحمن الرحیم سفر تبلیغی به هندوســـتان (سال ۱۳۸۶) چهارشنبه: ۱/۱/ ۸۶ : حرکت را از مشهد ساعت ۵:۲۰ دقیقه بعدازظهر با پرواز قطر شروع کردیم. ساعت ۷ به دوحه پایتخت قطر رسیدیم. و پس از چند ساعت...بیشتر بخوانید