در محضر قرآن
تفسیر هفتگی موسسه فرهنگی راه روشن (مفسر: استاد عدالتیان)

مکان برگزاری: خیابان آبکوه ، بین آبکوه 2 و 4 تالار فرهنگی نور
هر جمعه : ساعت 18 الی 19:30

صفحه اصلی در محضر قرآنتفسیر موضوعی قرآن ۷

تفسیر موضوعی قرآن ۷

موضوع این هفته: اعتقادات در قرآن (قسمت اول: اهمیت شناخت باورها)بیشتر بخوانید

تفسیر موضوعی قرآن ۶

  موضوع این هفته: بازتاب عمل در قرآن (قسمت دوم)بیشتر بخوانید

تفسیر موضوعی قرآن۵

موضوع این هفته: بازتاب عمل در قرآن (قسمت اول)بیشتر بخوانید

تفسیر موضوعی قرآن کریم۴

  موضوع این هفته: همدلی و الفت در قرآن (قسمت دوم)بیشتر بخوانید

تفسیر موضوعی قرآن کریم۳

موضوع این هفته: همدلی و الفت در قرآن (قسمت اول)بیشتر بخوانید