دست نوشته هادست نوشته۸: زود رنج نباشیم!

دست نوشته۸: زود رنج نباشیم!

دست نوشته۸: زود رنج نباشیم!

سلام دوستان

بدون شک اختلاف سلیقه ها و روحیه ها در همه ی انسان ها وجود دارد و هر یک از ما ممکن است رفتار و اخلاق افرادی را نپسندیم؛

از راننده، فروشنده و معلم گرفته تا برادر و خواهر و پدر و مادر، نسبت به هر یک ممکن است انتقادی داشته باشیم.

اما اگر بخواهیم به خاطر این اختلاف سلیقه ها با آن ها سرد برخورد نموده و درگیر شویم و یا قطع رابطه کنیم زندگی بر همه ی ما تلخ خواهد شد.

خداوند مهربان در آیه ۱۳۴ سوره مبارکه آل عمران بندگان خوب خود را اینگونه توصیف می کند:

                                              « آن ها که خشم خود را مهار نموده و از دیگران گذشت می نمایند. »

اگر بخواهیم زود رنج باشیم و از هر کاری که مطابق میل ما نبود فوراً ناراحت شویم و این ناراحتی را در رفتار و گفتار خود بروز دهیم زندگی سخت خواهد شد.

زود رنجی، عصبانیت بیجا و تند خویی آثار منفی زیادی دارد؛ موجب افسردگی و سلب نشاط است، محبوبیت را از ما می گیرد و باعث می شود علاقه ی دیگران برای ارتباط با ما و شنیدن سخنان ما کاهش یابد و در نهایت باعث تنهایی انسان می شود.

امیرالمومنین علی ( علیه السلام ) فرمودند: 

« شرط هم نشینی با دیگران کم مخالفت کردن است. » 

سعی کنیم ایراد گیر و زود رنج نباشیم، از خطای دیگران چشم بپوشیم و با اطرافیان مهربان و گرم باشیم، تا هم از روحیه ی شاد و پرنشاطی برخوردار باشیم و هم زندگی شیرین و خداپسندانه ای داشته باشیم.

 

موفق باشید
مهدی عدالتیان

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.