در سایه سار صحیفهنیاز اهل دل ۶ (شرحی بر دعای مکارم الاخلاق)

نیاز اهل دل ۶ (شرحی بر دعای مکارم الاخلاق)

نیاز اهل دل ۶ (شرحی بر دعای مکارم الاخلاق)

نیاز اهل دل ۵ (قسمت پنجم: نیت قلبی)

شرحی بر دعای مکارم الاخلاق صحیفه سجادیه

سخنران: استاد مهدی عدالتیان

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.