در سایه سار صحیفهنیاز اهل دل ۵ (شرحی بر دعای مکارم الاخلاق)

نیاز اهل دل ۵ (شرحی بر دعای مکارم الاخلاق)

نیاز اهل دل ۵ (شرحی بر دعای مکارم الاخلاق)

 

نیاز اهل دل ۵ (قسمت پنجم)

شرحی بر دعای مکارم الاخلاق صحیفه سجادیه

سخنران: استاد مهدی عدالتیان

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.