دست نوشته هادست نوشته ۶: هرگز دیگران را به بدی ها توصیه نکنیم!

دست نوشته ۶: هرگز دیگران را به بدی ها توصیه نکنیم!

دست نوشته ۶: هرگز دیگران را به بدی ها توصیه نکنیم!

دوستان عزیز، سلام

هفته ی گذشته دست نوشته را برایتان نفرستادم ولی چون قرار داشتیم هر روز یک صفحه قرآن بخوانیم، درس این هفته را پی می گیریم. ( صفحه ۴۳ تا ۴۹ ) و به این ترتیب، در این هفته به پایان سوره بقره خواهیم رسید.

بارها دیده و شنیده ایم که افرادی از روی جهل یا غفلت دیگران را به کارهای خطا، حرف های نادرست و رفتار ناشایست تشویق می نمایند.
مثلاً به کسی که می خواهد در یک درگیری لفظی کوتاه بیاید، می گویند : « از او نخوری » ، « جوابش را بده » !!
– به خانمی که می خواهد حرمت شوهر را رعایت نموده و خواسته های او را انجام دهد می گویند « پُر رو نشه، مواظب باش » !!
– به کاسبی که می خواهد صداقت و امانت را رعایت کرده و در کار خود تقلب و غش نداشته باشد، می گویند:« کاسب نمی شوی » !!
– به آقایی که می خواهد بیشتر با همسر و فرزندانش باشد و به جای تفریح با دوستان، با خانواده اش همراه شود، می گویند: « زن ذلیل شدی » !!
– به فرد گرفتاری که حاضر است سختی بکشد ولی ربا نگیرد، می گویند: « اگر همین پول را هم نگیری، بیچاره می شوی » !!
– به خانمی که می خواهد با رعایت پوشش مناسب، خدای مهربان را از خود خشنود نموده و زمینه ساز سو استفاده شیطان نشود، می گویند: « اُمُل و قدیمی هستی »!!
– به جوانی که می خواهد پاک زندگی کند و ارتباط غلط با نامحرم نداشته باشد می گویند: « افسرده می شوی » !
و…

آری این افراد دائم به بدی ها و زشتی ها توصیه می کنند. ولی قرآن کریم این شیوه را کار شیطان می داند و در آیه ی ۲۶۸ سوره بقره می فرماید:

                                                          « شیطان…. دائم شما را به زشتی ها امر می کند »

پس اکنون که فهمیدیم این عمل بسیار ناپسند و کاری شیطانی است، همه با هم تصمیم بگیریم « هرگز دیگران را به بدی ها توصیه نکنیم » ، بلکه همواره خوبی ها و ارزش ها را به یکدیگر یادآور شویم.

موفق باشید
مهدی عدالتیان

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.