والدین و فرزندانقدم چهارم: گوش دادن کامل به سخنان و اظهارنظرهای کودک

قدم چهارم: گوش دادن کامل به سخنان و اظهارنظرهای کودک

قدم چهارم: گوش دادن کامل به سخنان و اظهارنظرهای کودک

والدین و یا مربی باید به طور جدّی و با رویی گشاده، به سخنان و اظهارنظرها و احساسات کودک گوش دهند.

گوش دادن به سخنان کودک موجب تخلیه احساسات، آرامش روانی و کاهش فشار روحی وی می شود.

ما باید همیشه شنونده خوبی برای کودکان باشیم. باید آنها را متقاعد سازیم که به گوش کردن اهمیت می دهیم.

باید به کودک اجازه دهیم که باورها و احساسات خود را صادقانه بیان کند و از عدم پذیرش از سوی ما ترسی نداشته باشد.

اگر بخواهیم مستمع خوبی باشیم، گاهی لازم است که سکوت کنیم و مدتی بعد پاسخ دهیم.

 

برگرفته از کتاب والدین و مربیان مسوول- رضا فرهادیان

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.