دسته‌بندی نشده, والدین و فرزندانقدم سوم: شناخت موقعیت فعلی و آمادگی روانی کودک

قدم سوم: شناخت موقعیت فعلی و آمادگی روانی کودک

قدم سوم: شناخت موقعیت فعلی و آمادگی روانی کودک

هنگامی که می خواهیم با کودک ارتباط برقرار کنیم، باید بدانیم که او در چه حالی است و در چه موقعیتی از جهت روحی و روانی قرار دارد؟

آیا در وضعیت هیجانی است؟ در حال خشم و غضب است؟ در غم و اندوزه به سر می برد و یا در حالت سرور و شادی و سرشار از خوشحالی است؟

شناخت موقعیت فعلی کودک کمک بزرگی در نحوه برقراری ارتباط با وی می کند.

اگر توجهی به این حالتها نداشته باشیم و یا به آن دقت نکنیم در ارتباط با کودکان، دچار مشکل خواهیم شد.

مثلا وقتی کودک در اوج هیجانات و احساسات شدید خود به سر می برد و با سرعت از کنار ما می گذرد، گوش به حرف کسی نمی دهد و به هیچ وجه حرفهای ما را نمی پذیرد؛ در این حالت ما به سادگی نمی توانی با او ارتباط برقرار کنیم.

وقتی کودک با انبوهی از شکایت ها و گله ها از طرف مدرسه و یا همسالان، به خانه باز می گردد و با حالت عصبانی و احساسات شدید و هیجانی در مقابل پدر و مادر و یا سایر اعضای خانواده قرارمی گیرد، برخورد در چنین موقعیتی کار ساده ای نیست، مهارت می خواهد. 

اگر به این حالتها توجهی نشود و موقعیت روحی و عاطفی کودک نادیده گرفته شود، بهترین پیامها و رساترین گفته ها با مقاومت و بیزاری کودک روبه رو می گردد. کافی است در بین پیامهایی که برای ایجاد ارتباط ردّ و بدل می شود یک پیام اشتباهی داده شود، در این صورت تمام نظام فکری و روانی کودک به هم می ریزد و موجب عکس العمل های شدید و نامتعادل او می گردد و در نتیجه، موقعیت ارتباط را متزلزل می سازد. 

باید در این حالت، وضع کودک را کاملا درک کنیم، خود را به جای او بگذاریم و فضای خود را در حد او تنزل دهیم تا بتوانیم احساسات او را درک کنیم. در این موقعیت، زمان امر و نهی، زمان ارزیابی، قضاوت، انتقاد، راهنمایی و هدایت نمی باشد و زمان درخواست و اظهار انتظارات و توقعات از وی نیست، بخصوص اگر خیلی عصبانی شده باشد. در این حالت، او نه چشمش می بیند و نه گوشش می شنود. 

هرگونه ارتباط کلامی از طرف پدر یا مادر، با عکس العمل تندی از طرف کودک رد خواهد شد. 

گاهی اوقات سکوت گویاتر از کلام است. 

بنابراین سومین قدم در جهت ارتباط با کودک، درک موقعیت عاطفی و روانی فعلی کودک است. 

ادامه دارد…

 

برگرفته از کتاب والدین و مربیان مسوول (رضا فرهادیان)

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.