گالری عکس هابازدید از مراکز مختلف (جلسات با اساتید دانشگاه ها و…)

بازدید از مراکز مختلف (جلسات با اساتید دانشگاه ها و…)

بازدید از مراکز مختلف (جلسات با اساتید دانشگاه ها و…)

استاد عدالتیان در جمع اساتید دانشگاه

(موسسه آموزش عالی خراسان: ۹۴/۲/۲۷)

………………………………………………………

استاد عدالتیان در موسسه دختران آسمان (مشهد)

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.