والدین و فرزندانارتباط با کودکان و نوجوانان

ارتباط با کودکان و نوجوانان

ارتباط با کودکان و نوجوانان

یکی از مهمترین و پیچیده ترین ارتباطها، ارتباط با کودکان است که نیاز به مهارت، ظرافت، صبر و بردباری بیشتری دارد.

اولین نیاز روانی کودک، مهر و محبت و دوست داشتن اوست. شما ممکن است کودک خود را دوست داشته باشید ولی مهم چگونگی اظهار این محبت است. هر کودکی برای داشتن احساس امنیت، باید مورد محبت قرار گیرد. ابراز محبت، موجب دلگرمی و علاقه مندی کودک به شما و زندگی خواهد شد.

ارتباط میان شما و او، بستگی کامل به نحوه ابراز محبت شما دارد. توجه به خواسته های او، برخورد مؤدبانه و احترام با رفتارهای کلامی و غیرکلامی، همه اظهار محبت است.

احساس امنیت در کودک سبب می گردد زمینه پیوند شما با او توسعه یابد و در این رابطه رفتار صحیح را نیز بیاموزد.

راه مناسب آغاز دوستی با کودکان، کاهش انتقادها و توقعات و به حداقل رسانیدن صحبت های منفی در مورد کارهای آنهاست

بانق زدن و خرده گیریهای پیاپی از رفتار و کارهای کودکان نمی توان آنان را اصلاح کرد. بایدصبر و حوصله داشت و برای این کار وقت گذاشت و برنامه ریزی داشت و پیش از شروع روشهای جدید تربیتی به آثار سوء روشهای قبلی خود توجه کرد تا کودک با روشهای جدید تربیتی جدید آشنا و بازتاب آثار قبلی برطرف شود.

برای ایجاد ارتباط سالم با کودکان و بکارگیری روشها و شیوه های موثر در برخورد با آنان، مهمترین مسئله، تدارک زمان و فرصت های برنامه ریزی شده است و ضروری است که وقت کافی صرف کنیم تا بتوانیم رابطه ای مثبت میان خود و کودکمان به وجود آوریم.

در زندگی ماشینی امروز معمولا این بعد مهم تربیتی، یعنی وقت گذاری برای ایجاد روابط صحیح و سامل در محیط خانه یا مدرسه به مخاطره افتاده است! گذاشتن وقت برنامه ریزی شده، برای ایجاد ارتباط مثبت با کودکان، از صرف چندین ساعت مجادله، بحث و مشجاره جلوگیری می کند.

همین جا صحبت را خاتمه داده و ان شاءالله مراحل برقراری ارتباط سالم با کودکان را در جلسات بعد دنبال خواهیم کرد..

ادامه دارد…

—————————–

منبع: والدین و مربیان مسؤول… رضا فرهادیان (بااندکی تصرف املایی)

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.