پندهای لقمان حکیملقمان حکیم کیست؟

لقمان حکیم کیست؟

لقمان حکیم کیست؟

به نام خالق حکمت

حکمت های لقمان چنان جذاب، مفید و سازند ه است که خداوند آن ها را در قرآن هم آورده است تا همگان استفاده نمایند.در سلسله بحثهایی که با شما همراه هستیم، از سفارشات و نصایح جناب لقمان حکیم بهره مندخواهیم بود، بعنوان مقدمه سخن، ابتدا مطالبی را درباره خود لقمان یادآوری می کنیم.

در قرآن کریم سوره ای به نام لقمان داریم. لقمان در زمان حضرت داوود علیه السلام بوده است و در اثر طاعت خداوند، صداقت، راستی و درستی به مقامی رسید که خداوند متعال به او حکمت داد.

حکمت به معنی علم مفید و خلل ناپذیراست. بعضی از علوم که مفید نیستند، طبیعتاً برای انسان هم نفعی ندارند.

علوم غیرمفید گاهی بعد از مدتی کارایی شان را از دست می دهند یا بعد از مدتی کشف می شود که فلان مورد که چنین خاصیتی دارد، صحت ندارد ولی آن علمی که مفید، پابرجا و مستمر و همیشگی باشد، حکمت است. بهترین مصداق حکمت، خود آیات قرآن است، بعد از آن سخنان محمد و آل محمد علیهم السلام وکسانی که خداوند آن نور را در دل آنها قرار می دهد. حکمت خودش در حقیقت یک روشنایی است که خداوند در دل انسان مؤمن قرار می دهد تا راه را ببیند و این در اثر بندگی خدا بدست می آید.

البته گاهی ممکن است فردی تحصیلاتی هم نداشته باشد ولی آن روشن بینی را داراست. خداوند در سوره لقمان می فرماید: “وَ لَقَدآتَینَا لُقمَانَ الحِکمَة”: «ما به تحقیق به لقمان حکمت عطاکردیم.»

وجود جناب لقمان برای ما درس مهمی است. نشان می دهدکه انسان می تواند چقدر رشدکند و اگر ما به کم قانع باشیم، در واقع خودما مقصر هستیم. چون خداوند راه پیشرفت را برای انسان کاملاً باز گذاشته است. کسانی که می خواهند وارد دانشگاه شوند، دنبال رشته ای می گردند که بتوانند تا مراحل عالی ادامه تحصیل داده و پیشرفت کنند. رشتۀ کمال و تقرب به خداوند هم رشته ای است که حدّ و مرز ندارد، هر چقدر انسان تلاش کند، راه برای پیشرفت باز است لذا می بینیم شخصی مانند جناب لقمان به مقامی می رسد که در روایات داریم ملکی بر جناب لقمان نازل شد و گفت: خداوند فرموده است؛ آیا دوست داری که پیامبر شوی؟

جناب لقمان گفت : اگر دستور خداونداست، اطاعت می کنم ولی اگر پیشنهادی است که حقّ انتخاب دارم، نه چون مسئولیت نبوت خیلی سنگین است. بنابراین معلوم می شودکمالات محدود نیست، بلکه منصب ها محدودند. مثلا ً خداوند به تعداد معین انبیاء را انتخاب کرده ولی دیگران می توانند این مقدار به انبیاء نزدیک شوند.

اولین سؤالی که در ابتدای مسیر ما مطرح می شود این است که چطور می شود راه کمال را پیمود؟ رمزو راز موفقیت لقمان چه بوده ؟ که در ادامه مباحث به آن موارد می پردازیم.                      ادامه دارد…

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.