حکایتها و نکته هاشمع صفت باش

شمع صفت باش

شمع صفت باش

شمع را ببین هر چه به آن نزدیک تر می شوی، روشنایی و گرمای بیشتری به تو می دهد. قرآن می خواهد شمع صفت باشی؛ یعنی هر کس به تو نزدیک تر است ، بهره بیشتری ببرد. برای همین سفارش می کند اول به پدر و مادر خود نیکی کنی و بعد به نزدیکانت؛ همسر، فرزندان، بستگان، آشنایان و….

و بالوالدین احسانا” : « و به والدین خود نیکی کنید.» (بقره/۸۳)

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.